Hướng dẫn nạp

Bước 1 : Truy cập vào https://pay.gamota.com/game/detail/lordsmobile Bước 2 : Điền IGGID và ấn Tìm Kiếm IGGID có thể tìm