Hướng dẫn nạp

Bước 1 : Truy cập vào https://pay.gamota.com/game/detail/lordsmobile

Bước 2 : Điền IGGID và ấn Tìm Kiếm

IGGID có thể tìm thấy trong game tại mục Cài đặt > Tài khoản

Bước 3 : Chọn gói nạp phù hợp

Bước 4 : Chọn phương thức nạp phù hợp

Bước 5 : Xác nhận thông tin gói nạp và điền thông tin thanh toán để nhận Diamonds/ Kim cương. Diamonds có thể sử dụng để mua các gói trong game