[Khuyến Mại] Bonus 20% Kim Cương khi nạp Lord Mobile (13/8/2020 đến 15/8/2020)

?Ưu Đãi Cực Hot?

Nhận thêm 20% kim cương khi nạp game Lord Mobile qua hệ thống của NPH Gamota

Thời gian: từ 12:00 trưa ngày 13/8/2020 đến 11:59 trưa ngày 15/8/2020.

Trang nạp thẻ chính thức